Praktijk Nieuwe maan

Tekst

TekstPsychosociaal therapeut en Tactiel Stimulering

 

Praktijk Nieuwe Maan

Thea van Lieshout

Bernardusdal 1

5551 CX  Valkenswaard


Telefoon: 06-41970775
E-mail: info@praktijknieuwemaan.nl  

Afspraken
Voor de eerste afspraak stuur ik een intakeformulier op dat je thuis invult. Tijdens het intakegesprek spreken we dit formulier samen door en stellen we vast wat het probleem en de hulpvraag is. Ook spreek ik de mogelijke werkvormen met je door. In overleg wordt gekozen voor een passend behandelplan.


Tarieven

€ 60,- per uur.

Betaling contant.

Voor afspraken die binnen 24 van tevoren worden afgezegd wordt € 60,- in rekening gebracht.

Kindertolk 1e consult  + vertaalwerk 150,-
Vervolgconsulten tegen het reguliere tarief. De Present Child methode werkt zacht en toch krachtig. Vaak is een kort traject van 2 of 3 consulten voldoende.

Vergoeding
Als lid van de BATC beroepsorganisatie worden mijn consulten en behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal ziektekostenverzekeraars. Of je (een deel van) de kosten kunt declareren hangt af van je polis. Je kan dit nakijken in de polisvoorwaarden. Bij twijfel kun je met mij contact opnemen voor nadere informatie.

Aangesloten bij:

Beroepsorganisatie BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument)
School of Touch ®
Beroepsvereniging voor Spiritueel Werkers Aurora ®

Kamer van  Koophandel nr. 543192
Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Geschillencommissie
Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden; Reglement Geschillencommissie.
Indien u een klacht heeft meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Professionaliteit
Leden van de BATC verplichten zichzelf tot regelmatige bijscholing om zo op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. Ook moeten ze deelnemen aan intervisiegroepen waardoor hun professionaliteit wordt gewaarborgd. De werkzaamheden van Praktijk Nieuwe Maan vallen onder de klachtenregeling van de BATC.

Samenwerking
Praktijk Nieuwe Maan werkt samen met Massagepraktijk Solar Plexus
www.solarplexus.nl

Contact
Tactiel Stimulering
Een bijzondere en effectieve behandeling bij stress en stressgerelateerde klachten.

Deze behandelmethode werkt ook ondersteunend bij een groot aantal lichamelijke klachten.
De vijf natuurgerichte principes

1. Energie

2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche