Praktijk Nieuwe maan

Tekst

TekstPsychosociaal therapeut en Tactiel Stimulering

 

Wat is een Spiritueel Werker?
Een spiritueel werker is een persoon die op een praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om een cliënt of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag. De basisprincipes van spiritualiteit zijn concreetheid, openheid, gelijkwaardigheid en eerlijkheid.

Een spiritueel werker heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces en is bekwaam in diverse technieken en effectief coachen. Hij/zij heeft geleerd hoe je betrokken en menselijk kunt zijn in je relatie met de ander, hoe je ruimte aan de ander kunt laten en werkelijk kunt luisteren. Hoe je kunt inschatten wanneer iemand doorverwezen dient te worden naar andere gespecialiseerde instellingen of personen. Daarnaast is iedere spiritueel werker thuis in alle levensthema’s en is ervaringsdeskundige op een aantal specifieke thema’s waar mensen voor terecht kunnen.

Een spiritueel werker gaat uit van een holistische levensvisie waarin aandacht is voor heel de mens. Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. In de consulten wordt ook aandacht geschonken aan lichaamsbewustzijn, gevoelens, denkpatronen en de uniciteit van een persoon. Het spirituele aspect wordt toegepast in concrete oefeningen die gericht zijn op de hulpvraag. De consulten dringen door tot de kern van het probleem en de cliënt wordt gestimuleerd zijn/haar eigen verantwoording te nemen en zodoende vertrouwen te ontwikkelen in het oplossen van het probleem.


Tevens wordt aan de cliënt geleerd om de eigen unieke kwaliteiten te leren gebruiken om de hulpvraag aan te pakken. In de consulten wordt ook helder gemaakt waar een cliënt in mechanismen reageert en er wordt gewerkt aan een open levenshouding waar heldere communicatie, duidelijkheid, gelijkwaardigheid en contact centraal staan.


Van een spiritueel werker mag u verwachten dat hij/zij:
   *   Werkt met de essentie van Zijn en professioneel dieptewerk levert.
   *   Geregistreerd staat in het landelijk BSW register.
   *   Handelt conform de wettelijke regels t.a.v. het beroepsgeheim.
   *   Goede voorlichting geeft over de werkvormen, behandeling, nazorg, duur en kosten en

        deskundig is in de werkvormen.
   *   Zorg draagt voor correcte dossier vorming.
   *   Beschikt over medische basiskennis op HBO niveau.

   *   Respect heeft voor u als mens, onafhankelijk van uw afkomst of overtuigingen.

De werkvormen vallen onder:
   *   holistische geneeswijzen

   *   manuele geneeswijzen en

   *   energetische geneeswijzen

De gebruikte basis werkvormen zijn adem methodiek, voice dialogue, intuïtieve ontwikkeling en lichaamscommunicatie. Binnen Praktijk Nieuwe Maan worden deze aangevuld met meditatie, The Work van Byron Katie, Living Essence, lichaamsgerichte trauma verwerking, Tactiel Stimulering en PresentChild Methode (kindertolk).  De basis van het werk en de te gebruiken methoden worden naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt in overleg met de cliënt samengesteld. De duur van een consult varieert van één tot twee uur en is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en de gebruikte methodiek.


Spiritueel Werker
Tactiel Stimulering
Een bijzondere en effectieve behandeling bij stress en stressgerelateerde klachten.

Deze behandelmethode werkt ook ondersteunend bij een groot aantal lichamelijke klachten.
De vijf natuurgerichte principes

1. Energie

2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche