PraktijkPsychosociaal therapeut en Tactiel Stimulering

 

De werkvormen zijn een hulpmiddel om je lichamelijk, emotioneel en mentaal en op zielsniveau te ontwikkelen. Jij als persoon staat centraal. In overleg wordt gekozen voor een passend behandelplan.

De natuurgeneeskundige consulten bestaan uit een combinatie van de verschillende werkvormen die zijn gekoppeld aan de vijf natuurgerichte principes.   

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn client op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.


1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op peil is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is de eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

De werkvormen die ik gebruik om het energiepeil omhoog te brengen zijn, ademtechnieken, Tactiel Stimulering, lichaamsgerichte therapie, energiewerk (oefeningen), heling, voedings- en bewegingsadvies.


2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelstel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelstel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn‘ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.


Om de prikkeloverdracht te verbeteren maak ik gebruik van tactiel stimulering, heling, lichaamswerk, voice dialogue en affirmaties.

3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Het verminderen van koffie, kruidenthee drinken, een specifiek detoxificatie programma volgen, voeding- en bewegingsadviezen zijn manieren om drainage te bevorderen. Ook maak ik gebruik van Tactiel Stimulering en ademtechnieken.

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is een van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Mogelijk biedt The Genotype Diet uitkomst;: In de Nederlandse vertaling ‘Leven volgens je genen’. Ook kijken of je voldoende van de schijf van vijf gebruikt. Indien er verslavingen zijn is het van belang om aan de oorzaak hiervan te gaan werken. Wanneer iemand medicijnen gebruikt is extra drinken voor een goede afvoer van afvalstoffen belangrijk. Ook voldoende beweging is van belang. Ter ondersteuning worden Tactiel Stimulering en ademtechnieken toegepast.


5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit door het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Heeft iemand te weinig geestelijke voeding dan kunnen nieuwe uitdagingen worden gezocht binnen de kaders van de specifieke kwaliteiten en mogelijkheden van de persoon.

Het verbeteren van communicatie en het leren gevoelens te uiten, grenzen aan te geven en behoeften kenbaar te maken is van belang. Hulp vragen en confrontatie leren aangaan zijn belangrijke vaardigheden waardoor het probleemoplossend vermogen groeit. De werkvormen die ik hiervoor gebruik zijn voice dialogue, ademtechnieken, Tactiel Stimulering, Present Child Methode (kindertolk), lichaamswerk, heling en affirmaties.De vijf natuurgerichte principes
Tactiel Stimulering
Een bijzondere en effectieve behandeling bij stress en stressgerelateerde klachten.

Deze behandelmethode werkt ook ondersteunend bij een groot aantal lichamelijke klachten.De vijf natuurgerichte principes

1. Energie

2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche